Learning Spaces in Higher Education : It is Time for Space Pedagogy!

DSpace Repository

Learning Spaces in Higher Education : It is Time for Space Pedagogy!

Details

Files for download
Icon
powerpoint presen ...
Overview of item record
Publication Conference other
Title Learning Spaces in Higher Education : It is Time for Space Pedagogy!
Author Leijon, Marie
Date 2017
Swedish abstract
Konferensens första keynote-föredrag hålls av filosofie doktor, universitetslektor Marie Leijon med rubriken Learning Spaces in Higher Education — It is Time for Space Pedagogy! Marie Leijon är universitetslektor i pedagogik vid Malmö högskola med inriktning mot lärande, kommunikation och medier. Hon verkar också vid Malmö högskolas Centrum för akademiskt lärarskap med att utveckla undervisningen. Hon arbetar för närvarande med två forskningsprojekt om lärandemiljöer, varav det ena undersöker hybridisering av lärandemiljöer genom kombination av den fysiska och den digitala lärandemiljön, medan det andra projektet fokuserar på kombination av formella och informella lärandemiljöer. Marie Leijon har publicerat ett flertal referentgranskade vetenskapliga artiklar, antologibidrag och konferensbidrag om lärandemiljöer, växelverkan och och lärande både i Sverige och internationellt.
Conference
Peda-forum (16-17 august, 2017 : Vaasa, Finland)
Language eng (iso)
Subject Learning spaces
Higher education
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Invited keynote
Handle http://hdl.handle.net/2043/24712 Permalink to this page
Link https://www.univaasa.fi/sv/sites/pedaforum2017/spe... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics