Learning Spaces in Higher Education : It is Time for Space Pedagogy!

DSpace Repository

Learning Spaces in Higher Education : It is Time for Space Pedagogy!

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Leijon, Marie
dc.date.accessioned 2018-03-12T16:18:19Z
dc.date.available 2018-03-12T16:18:19Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24712
dc.description Konferensens första keynote-föredrag hålls av filosofie doktor, universitetslektor Marie Leijon med rubriken Learning Spaces in Higher Education — It is Time for Space Pedagogy! Marie Leijon är universitetslektor i pedagogik vid Malmö högskola med inriktning mot lärande, kommunikation och medier. Hon verkar också vid Malmö högskolas Centrum för akademiskt lärarskap med att utveckla undervisningen. Hon arbetar för närvarande med två forskningsprojekt om lärandemiljöer, varav det ena undersöker hybridisering av lärandemiljöer genom kombination av den fysiska och den digitala lärandemiljön, medan det andra projektet fokuserar på kombination av formella och informella lärandemiljöer. Marie Leijon har publicerat ett flertal referentgranskade vetenskapliga artiklar, antologibidrag och konferensbidrag om lärandemiljöer, växelverkan och och lärande både i Sverige och internationellt. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.subject Learning spaces en_US
dc.subject Higher education en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Learning Spaces in Higher Education : It is Time for Space Pedagogy! en_US
dc.type Conference other en_US
dc.relation.url https://www.univaasa.fi/sv/sites/pedaforum2017/speakers/ en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society
dc.description.other Invited keynote en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dcterms.description.conferenceName Peda-forum en_US
dcterms.description.conferencePlace Vaasa, Finland en_US
dcterms.description.conferenceYear 16-17 august, 2017 en_US
 Find Full text Files for download
Icon
powerpoint presen ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics