Läsförmågans påverkan på problemlösningsuppgifter i matematik

DSpace Repository

Läsförmågans påverkan på problemlösningsuppgifter i matematik

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsförmågans påverkan på problemlösningsuppgifter i matematik
Author Smajli, Aurora ; Andersson, Ellinor
Date 2018
Swedish abstract
Många rapporter har visat på att läsförmågan har försvagats samtidigt som de matematiska svårigheterna har ökat (Skolverket, 2016). Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka samt redogöra vilken påverkan elevernas läsförmåga har på deras möjligheter att lösa problemlösningsuppgifter i matematik. Men även hur skolan kan agera för att främja läsförmågan och därmed också problemlösningsuppgifter. För att genomföra undersökningen har olika databaser använts, det för att finna relevant forskning och utifrån det kunna besvara på frågeställningarna som valts att behandlas. Av resultatet framgår det att läsförmågan spelar en stor roll för att klara av att lösa problemlösningsuppgifter. Att bristande läsförmåga påverkar kunskapsinlärningen samt förståelsen av problemlösningsuppgifter. Forskning pekar även på att det finns olika möjliga samband mellan dessa två ämnesområden. Likaväl påvisar resultatet att lärarens valda metoder av hur problemlösningsuppgifter presenteras påverkar elevers lärande, speciellt dem elever som har brister i läsförmågan.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Läsförmåga
Läsförståelse
Matematik
Matematikssvårigheter
Problemlösning
Problemlösningsförmåga
Påverkan
Samband
Handle http://hdl.handle.net/2043/24716 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics