Läsförmågans påverkan på problemlösningsuppgifter i matematik

DSpace Repository

Läsförmågans påverkan på problemlösningsuppgifter i matematik

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Smajli, Aurora
dc.contributor.author Andersson, Ellinor
dc.date.accessioned 2018-03-13T13:15:07Z
dc.date.available 2018-03-13T13:15:07Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.citation 24 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24716
dc.description Många rapporter har visat på att läsförmågan har försvagats samtidigt som de matematiska svårigheterna har ökat (Skolverket, 2016). Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka samt redogöra vilken påverkan elevernas läsförmåga har på deras möjligheter att lösa problemlösningsuppgifter i matematik. Men även hur skolan kan agera för att främja läsförmågan och därmed också problemlösningsuppgifter. För att genomföra undersökningen har olika databaser använts, det för att finna relevant forskning och utifrån det kunna besvara på frågeställningarna som valts att behandlas. Av resultatet framgår det att läsförmågan spelar en stor roll för att klara av att lösa problemlösningsuppgifter. Att bristande läsförmåga påverkar kunskapsinlärningen samt förståelsen av problemlösningsuppgifter. Forskning pekar även på att det finns olika möjliga samband mellan dessa två ämnesområden. Likaväl påvisar resultatet att lärarens valda metoder av hur problemlösningsuppgifter presenteras påverkar elevers lärande, speciellt dem elever som har brister i läsförmågan. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Läsförmåga en_US
dc.subject Läsförståelse en_US
dc.subject Matematik en_US
dc.subject Matematikssvårigheter en_US
dc.subject Problemlösning en_US
dc.subject Problemlösningsförmåga en_US
dc.subject Påverkan en_US
dc.subject Samband en_US
dc.title Läsförmågans påverkan på problemlösningsuppgifter i matematik en_US
dc.title.alternative The impact of reading ability on written mathematical texts en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
dc.contributor.examiner Bouakaz, Laid
dc.contributor.supervisor Bengtsson, Peter
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics