Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik?

DSpace Repository

Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik?
Author Chen, Yu
Date 2018
Swedish abstract
Min ambition med den här översikten är att ta redan på hur utomhuspedagogik stödjer elevers lärande i matematik. Utifrån mina erfarenheter har jag formulerat en frågeställning: Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik? För att besvara frågeställningen genomförde jag en stor sökningsprocess där jag använd mig av olika databaser så som ”Eric via Ebsco”, ”SwePub”, ”Libsearch” och ”Google Scholar” som ingår i Malmö Universitetsbibliotek. Resultaten från min undersökning resulterade i slutsatsen att matematikundervisning som bedrivs utomhus kan ha en positiv inverkan på elevers kunskapsutveckling i matematik. För att elever ska lyckas i matematik, krävs det enligt tidigare studier som lyfts i den här kunskapsöversikten att lärare ska sträva efter att skapa en undervisning som kan öka både elevers intresse och lust att lära, att skapa undervisningen där elever kan få möjligheter att koppla matematisk kunskap till verkligheten, att ge elever tillfälle att lära genom rörelse, aktivitet och sinnesupplevelser samt att komplettera klassrumsundervisning med utomhuspedagogik. Den här översikten fokuserar på studier som framhäver det positiva i att bedriva utomhusundervisning matematik. I mitt kommande examensarbete vill jag undersöka samband mellan matematisk problemlösningsförmåga och utomhus-matematik. Målet med arbetet är att öka elevers intresse och lust att lära sig matematik och att utveckla elevers matematiska problemlösningsförmåga.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Matematik
outdoor teaching
outdoor learning
utomhusaktivitet
utomhusmatematik
utomhuspedagogik
utomhusundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/24717 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics