Nutrition och bensår

DSpace Repository

Nutrition och bensår

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nutrition och bensår
Author Davidsson, Anna ; Ekstrand, Mia
Date 2006
English abstract
Patients with leg ulcers are frequently occurring in the health care system and nutrition is a part of their treatment. The nurses´ knowledge and attitudes to nutrition might to a high degree influence the care of leg ulcer patients. The aim of the literary review is to elucidate the nutritional status and wound healing in leg ulcer patients and also the nurses´ knowledge and attitudes towards nutrition. The method is a literary review where ten articles have been reviewed with regard to scientific quality. The results show that many leg ulcer patients run the risk of becoming malnourished and have a shortage of one or more nutritive subjects. No article showed a significant relation between wound healing and nutrition. There are variations in the nurses´ knowledge and attitudes towards nutrition. The conclusion is that the nurse even after graduating has to continue to learn and update her/his knowledge about nutrition. The importance of nutrition, in nursing, must not be overlooked but has to be highlighted as an important part of the treatment of leg ulcer patients.
Swedish abstract
Patienter med bensår är vanligt förekommande i vården och nutrition bör vara en del av behandlingen. Sjuksköterskans kunskap och attityd till nutrition kan således påverka omvårdnaden av bensårspatienter i hög grad. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa nutritionsstatus och läkning hos bensårspatienter samt sjuksköterskans kunskaper och attityder om nutrition. Metoden är en studie där tio artiklar har granskats utifrån vetenskaplighet och kvalitet. Resultatet visar att många bensårspatienter ligger i riskzonen för undernäring och har brist på ett eller flera näringsämnen. Ingen av artiklarna visade ett signifikant samband mellan sårläkning och nutrition. Sjuksköterskans kunskap och attityder om nutrition varierar. Slutsatsen är att sjuksköterskan även efter examen måste fortsätta att lära sig och uppdatera sin kunskap om nutrition. Nutritionens betydelse i omvårdnadsarbetet får inte förringas, utan måste lyftas upp som en viktig del i behandlingen av bensårspatienter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
bensår
kunskap
nutrition
sjuksköterska
sårläkning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2472 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics