Sjuksköterskors attityder till handskar. En empirisk studie om att använda handskar i vården där det kan förekomma risk för blodsmitta.

DSpace Repository

Sjuksköterskors attityder till handskar. En empirisk studie om att använda handskar i vården där det kan förekomma risk för blodsmitta.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskors attityder till handskar. En empirisk studie om att använda handskar i vården där det kan förekomma risk för blodsmitta.
Author Gardner, Renata ; Mirkoska, Kristina
Date 2006
English abstract
Nurses’ have several worktasks that put them in contact with patient’s blood and a possible risk of infection. According to guidelines from the Occupation committee, health care personnel should use gloves to prevent spreading infection. Despite the guidelines, nurses’ use of gloves varies. The aim of this study was to investigate nurses’ attitudes to using gloves where there is a risk of blood infection. An empirical study with a qualitative approach was conducted; collection of data was done by interviews with seven registered nurses. The method for analyzing was inspired by content analysis. Through analyzing, four categories where identified: Impression of causes from before, Impressions of awareness, Impressions of judgments and Impressions of safety. These categories all formed one main category: Influences for attitudes. The results showed that nurse’s attitudes to using gloves are something that develop over time and are influenced by many factors.
Swedish abstract
Sjuksköterskor har flera arbetsuppgifter som innebär en möjlig kontakt med patienters blod och risk för en blodsmitta. Enligt föreskrifter från Arbetsstyrelsen ska handskar användas av vårdpersonal för att förebygga smitta. Trots dessa föreskrifter varierar användningen av handskar bland sjuksköterskor. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors attityder till att använda handskar i vården där risk för blodsmitta kan förekomma. En empirisk studie med kvalitativ ansats genomfördes. Datainsamlingen skedde med hjälp av sju enskilda intervjuer med legitimerade sjuksköterskor. Analysmetod som användes var inspirerad av innehållsanalys. Genom analys identifierades fyra kategorier: Intryck av bakomliggande omständigheter, Intryck av medvetenhet, Intryck av förförståelse samt Intryck av trygghet. Kategorierna bildade tillsammans huvudkategorin Influenser till attityder. Resultatet visade att sjuksköterskors attityder till att använda handskar är något som utvecklas med tiden och påverkas av åtskilliga faktorer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attityder
Attitude
Blodsmitta
Blood infection
Handskar
Interview
Intervju
Nurse
Omvårdnad
Nursing
Sjuksköterska
Protective Gloves
Handle http://hdl.handle.net/2043/2474 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics