"Mensker trenger mensker" - En kvalitativ studie om identitetsprocesser i tv-serien "SKAM"

DSpace Repository

"Mensker trenger mensker" - En kvalitativ studie om identitetsprocesser i tv-serien "SKAM"

Details

Files for download
Icon
bachelor thesis
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Mensker trenger mensker" - En kvalitativ studie om identitetsprocesser i tv-serien "SKAM"
Author RIngbäck, Antonia
Date 2018
English abstract
This essay analyzes two characters identity formation in the Norwegian television show "SKAM". From a sociological theoretical standpoint about the late modern age society, the study aims to analyze how it's values effects the two characters individuation. In a social work perspective, the study presupposes a holistic, multifaceted understanding of the characters where individual, social and structural aspects are taken into account. The study aims to show the complex process of identity formation for youth in the late modern age and question the simplified understanding of individuals that characterize the social work of our time. Using a qualitative method with a reflexive methodological standpoint the study shows how the characters are characterized by late modern ideals about reflexivity, autonomy and moral which partial affects the characters self-images, social relations and religious/political values. In the end we see how these ideals conduces internal conflicts concerning the characters self-images as strong and independent, in their confrontations with their need of others. We see how their need of intimacy and friendship is crucial for their identity formation and personal development, a conclusion that question the late modern ideal about the autonomous individual. In the end there's a discussion about the results potential value for social work with youth.
Swedish abstract
Denna studie syftar till att öka förståelsen för ungdomars identitetsskapande processer i det senmoderna samhället, genom att analysera två karaktärer i den norska tv-serien "SKAM". Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är sociologiska teorier om hur individens identitetsskapande påverkas av senmoderna ideal. Studien utgår från en holistisk människosyn och söker således en mångbottnad förståelse för individen där individuella, sociala och samhälleliga faktorer har betydelse för individens identitet och livsvillkor. Materialet undersöks med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och har en reflexiv forskningsansats, vilket möjliggör en bred och flexibel tolkningsram där forskarens subjektiva position betonas. I resultatet ges exempel på hur karaktärerna förhåller sig till senmoderna ideal gällande reflexivitet, autonomi och moral vilket delvis präglar karaktärernas relationer och religiösa/politiska ståndpunkter. Vi ser även hur dessa ideal skapar inre konflikter hos karaktärerna i stunder då de är sårbara och konfronteras med behovet av andra. I slutändan ser vi dock hur nära relationer tycks vara avgörande för karaktärernas identitetsutveckling samt känsla av meningsfullhet, vilket ifrågasätter det senmoderna idealet om den autonoma individen. Avslutningsvis diskuteras vilken betydelse resultatet kan ha för socialt ungdomsarbete.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Identitet
ungdomskultur
senmodernitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/24784 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics