"Haft det bra idag?" En studie om kommunikation och interaktion mellan föräldrar, pedagoger och barn under de dagliga mötena på förskolan

DSpace Repository

"Haft det bra idag?" En studie om kommunikation och interaktion mellan föräldrar, pedagoger och barn under de dagliga mötena på förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Haft det bra idag?" En studie om kommunikation och interaktion mellan föräldrar, pedagoger och barn under de dagliga mötena på förskolan
Author Larsson, Jeanette
Date 2018
Swedish abstract
Sammandrag Det dagliga samtalet, detta svåra men viktiga möte som sker i vardagen, är utgångspunkt för denna studie. Syftet är att synliggöra kommunikation och interaktion under de dagliga mötena i hallen mellan föräldrar, pedagoger och barn på förskolan. Detta undersöks genom frågeställningar kring samtalets struktur och innehåll, samt hur samspelet gestaltas mellan aktörerna. Denna studie görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv med interaktionistisk ansats och baserar sig på grundtesen att människors interaktion, möten med varandra, är betydelsefullt för hur kommunikationen, samspelet och relationen mellan föräldrar, pedagoger och barn kan utspela sig. Studien har en kvalitativ forskningsmetod genom observation som grund, med kvantitativa inslag. Ett resultat visar att det som föräldrar mest efterfrågar i samtalen är information om det egna barnet. Det mest iögonfallande resultatet i studien var att olika hälsningsfraser användes i förhållande till om en vuxen eller ett barn tilltalades. Upptäckten av hur frekvent ordet ”bra” användes i empirin var det mest oväntade resultatet. Ett övergripande resultat är att de vuxna styr över hur samtalet och interaktionen utformas. Nyckelord: barn, förskola, föräldrakontakt, föräldrar, interaktion, kommunikation, pedagoger
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject children
preschool
parental contact
parents
interaction
communication
teachers
Handle http://hdl.handle.net/2043/24788 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics