Hur främjar högläsning elevernas läsförståelse?

DSpace Repository

Hur främjar högläsning elevernas läsförståelse?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur främjar högläsning elevernas läsförståelse?
Author Sabriu, Saranda
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt var att se hur högläsning främjar elevernas läsförståelse i grundskolans tidigare år. Jag har baserat min kunskapsöversikt på frågeställningen hur främjar högläsning elevernas läsförståelse i grundskolans tidigare år. Mina utgångspunkter samt centrala begrepp i kunskapsöversikten är högläsning, läsförståelse samt grundskolans tidigare år. För att inte dra iväg i en alltför bred sökning så har jag valt att begränsa mig utifrån specifika urvalskriterier. Jag har sökt efter mina studier i databaserna Libsearch, ERIC och SwePub med mina nyckelord: läsförståelse samt högläsning. Jag har under arbetets gång undersökt vilka former av högläsning som främjar läsförståelsen och litteraturen jag byggt mitt arbete på är främst vetenskapliga artiklar samt avhandlingar. Jag har valt att dela in resultatet i tre olika teman kring högläsning som främjar läsförståelsen, dessa teman är: arbetssätt, läslust samt innehåll. Resultatet visade att det finns olika arbetssätt samt innehåll i högläsningen som främjar läsförståelsen. Forskarna är eniga om att valet av litteratur är viktigt för att högläsningen ska ske i ett läsutvecklande syfte, läslust genom högläsning leder till djupare förståelse för text samt olika arbetssätt kring högläsning leder till att läsförståelsen främjas. Jag har i min kunskapsöversikt enbart tagit upp hur man använder högläsningstillfällena för att de ska främja elevernas läsförståelse.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 21
Language swe (iso)
Subject grundskolans tidigare år
högläsning
läsförståelse
primary school
read aloud
reading comprehension
Handle http://hdl.handle.net/2043/24794 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics