Hur digitala verktyg påverkar samarbete och kommunikation

DSpace Repository

Hur digitala verktyg påverkar samarbete och kommunikation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur digitala verktyg påverkar samarbete och kommunikation
Author Nordin, Johanna
Date 2018
Swedish abstract
Digitala verktyg i undervisningen har ökat de senaste åren och satsningen 1:1, där varje elev ges tillgång till ett personligt digitalt verktyg, blir allt vanligare. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka möjligheter och svårigheter för kommunikation och samarbete mellan eleverna som ett digitaliserat klassrum kan medföra, samt undersöka hur lärare kan planera och arbeta för att skapa ett samarbetande och kommunicerande klimat i de digitaliserade klassrumsmiljöerna. Utifrån detta syfte formulerades frågeställningarna: Vilka möjligheter och svårigheter för kommunikation och samarbete mellan elever i F-3 kan det digitaliserade klassrummet innebära? Hur kan lärare skapa ett kommunicerande och samarbetande klimat i de digitaliserade klassrummen? Studien är kvalitativ och metoden som har använts för insamling av material är semistrukturerade intervjuer med tre verksamma lärare i F-3. Resultatet visar att den tillgång som 1:1 erbjuder ses som positiv men också att den innebär svårigheter för kommunikationen och samarbetet, och för att ett produktivt samarbete ska äga rum bör eleverna istället arbeta tillsammans på ett verktyg. Resultatet visar också att en tydlig struktur är viktig för att samarbete ska ske, och att detta blir ännu viktigare då digitala verktyg används. Slutligen visar resultatet att lärarna har ett stort ansvar då det kommer till att förmedla dessa strukturer till eleverna, i synnerhet då verktygen används, vilket ställer nya krav på deras planering av undervisning. Min slutsats är att digitala verktyg har möjlighet att bidra till kommunikation och ett produktivt samarbete mellan eleverna, men då behöver lärarna förmedla tydliga strukturer för arbetet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject 1:1
digitala verktyg
digitalisering
kommunikation
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/24801 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics