Det endodontiska arbetsfältet : aseptik och antiseptik i den kliniska vardagen

DSpace Repository

Det endodontiska arbetsfältet : aseptik och antiseptik i den kliniska vardagen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Det endodontiska arbetsfältet : aseptik och antiseptik i den kliniska vardagen
Author Björkner, Annika E ; Malmberg, Leona ; Bjørndal, Lars
Date 2017
English abstract
In dentistry the treatments take place in an environment that is very rich in microorganisms, and there is a risk of transmission of infection. In order to reduce that risk, we need to actively work to minimize the sources if infection, and break the routes of transmission. Working aseptically and thus reducing the probability of contamination, is a fundamental principle. An aseptic operative field is created by the use of a rubber dam and antiseptics, and these aseptic conditions must be maintained during the whole procedure. 90% of Swedish and 30% of Danish dentists use rubber dam regularly. Though several new techniques for both instrumentation and obturation have been introduced in recent years, no reduction of the prevalence of apical periodontitis can be seen. Other factors, such as the aseptic and antiseptic approach probably plays a more important role in the outcome of the endodontic treatment than previously assumed.
Swedish abstract
Inom tandvården sker behandlingar i en miljö som är mycket rik på mikroorganismer och med risk för smittspridning. För att minska denna risk behöver vi aktivt verka för att reducera smittkällor och bryta transportvägarna för mikroorganismer. Att arbeta aseptiskt och därmed «bevara det rena rent» är en grundläggande princip vid endodonti. Ett aseptiskt arbetsfält skapas med hjälp av kofferdam och antiseptika, och detta aseptiska arbetsfält måste upprätthållas under hela behandlingen. 90 % av svenska och 30 % av de danska tandläkarna använder kofferdam regelbundet. Trots införandet av flera nya tekniker för både instrumentering och rotfyllning under senare år ses inte någon minskad mängd apikal parodontit i befolkningen. Det är troligt att andra faktorer, som till exempel det aseptiska och antiseptiska tillvägagångssättet, kan spela en större roll för utfallet av den endodontiska behandlingen än vad som tidigare antagits.
DOI https://doi.org/10.18261/ISSN.2058-7538-2016-01-14 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Universitetsförlaget
Host/Issue Aktuel Nordisk Odontologi;01
Volume 42
ISSN 1902-3545
Language swe (iso)
Subject Endodontics
aseptic working-field
antiseptics
Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/24804 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics