Hallå - jag är på rast. Min kollega är ensam

DSpace Repository

Hallå - jag är på rast. Min kollega är ensam

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hallå - jag är på rast. Min kollega är ensam
Author Larsson, Alla
Date 2005
English abstract
Geriatric care is in focus in today’s debate regarding welfare in our community. Earlier studies show that absence, due to sickness in geriatric care, is on top simultaneously as more personnel is needed to meet the increased care need of elderly in Sweden. The purpose of this study is to investigate how the work situation affects health of employees in geriatric care, which have the daily contact with elderly. Based on the purpose, the following questions were raised: How do employees in geriatric care feel and which work issues affect their health? Are there any differences in health conditions between employees in municipal and private sectors? Is it possible to improve the health for employees in geriatric care? I use a qualitative method, based on semi-structured group interviews with hermeneutic interpretation, to understand how the participants experienced their work situation and the effect on their health. I employ the KASAM-theory in my study. According to the outcome, the health of employees in geriatric care is not affected in the short perspective, since they try to handle daily problems in different ways. They have a strong opinion that management should try to encourage them in different ways. The psychical aspect is probably the factor with most negative effects on the health of the employees. Above all, they are bothered by stress and long working hours. Then again, this study shows that a workplace with a pleasant atmosphere is a obvious health providing issue and will protect against ill-health when strain affects the work situation.
Swedish abstract
Äldrevården är i fokus i dagens debatter om välfärden i vårt samhälle. Tidigare undersökningar visar att sjukskrivningarna bland äldrevårdspersonalen toppar listan samtidigt som det krävs mer vårdpersonal för att möta det ökade vårdbehovet hos den allt högre andelen av äldre i Sverige. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetssituationen påverkar hälsan hos de anställda, som har den dagliga kontakten med vårdtagarna, inom äldrevården. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: Hur mår de anställda inom äldrevården och vilka arbetsfaktorer påverkar deras hälsotillstånd? Finns det skillnader i hälsotillståndet mellan kommunalanställda och privat-anställda? Kan man göra någonting för att förbättra hälsotillståndet hos anställda inom äldrevården? För att få veta hur studiedeltagarna själva upplever sin arbetssituation och dess påverkan på hälsan valdes en kvalitativ metod, baserad på semistrukturerade gruppintervjuer, med hermeneutisk tolkning. Jag utgår i min studie från KASAM-teorin. Enligt resultatet påverkas hälsan hos personalen i äldrevården inte så mycket på kort sikt, eftersom människorna försöker hantera situationen på olika sätt. De tycker själva att ledningen borde kunna ge dem en morot för att motivera dem. Den psykiska aspekten är nog den som har mest negativ påverkan på hälsan hos personalen. Framförallt störs man av stressen och av långa arbetstider. En god stämning på arbetsplatsen, med trivsel med arbetskamraterna, är i den här undersökningen en klart hälsobringande faktor och ger ett skydd mot ohälsa när påfrestningarna på arbetet är stora.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject KASAM
hälsoaspekter
Handle http://hdl.handle.net/2043/2483 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics