Elever och lärares förhållningssätt till hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv

DSpace Repository

Elever och lärares förhållningssätt till hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever och lärares förhållningssätt till hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv
Author Christiansson, Moa ; Krassow, Rebecka
Date 2018
Swedish abstract
Detta arbete avser att synliggöra elever och lärares tankar till hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv, därför har vi formulerat följande frågeställning: - Vilka förhållningssätt har elever och lärare i årskurs 3 och 6 till hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv? Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få så utförliga svar som möjligt. Det var både elever och lärare som deltog i undersökningen och de svaren vi fick betraktas som utsagor i vårt arbete. Vidare presenterar vi den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna för vårt arbete. Resultatet som vi fick från vår undersökning visar att elever har ett romantiskt perspektiv gällande den rådande miljösituationen, det vill säga “det var bättre förr”. Trots det har eleverna en positiv framtidsvision, dock vilar deras resonemang på om vi människor är handlingsinriktade och hur dessa handlingar främjar vår miljö. Vårt resultat visar även att de yngre eleverna ser på miljö utifrån ett lokalt perspektiv och de äldre ur ett globalt perspektiv. De medverkande lärarna i vår studie resonerar om hållbarhetsfrågor ur ett ekologiskt perspektiv. De betonar även hur det komplexa fenomenet hållbar utveckling kan vara abstrakt för elever att förstå. Slutligen diskuterar vi den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna med resultatet från vår undersökning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hållbar utveckling
Sustainable development
Undervisning
Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/24832 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics