När ett barn rycks bort -en litteraturstudie om hur föräldrar upplever förlusten av ett barn

DSpace Repository

När ett barn rycks bort -en litteraturstudie om hur föräldrar upplever förlusten av ett barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När ett barn rycks bort -en litteraturstudie om hur föräldrar upplever förlusten av ett barn
Author Andersson, Mia ; Almén, Sara
Date 2006
English abstract
To meet parents who have lost a child is a challenge for all nursing staff. To do so respectfully and professionally, knowledge and understanding is required. The purpose of this literature review is to gain increased knowledge and understanding on how parents experience the loss of a child. By searching different databases, ten scientific articles have been identified and examined. The result shows how parents who have lost a child are affected, what helps them in the grieving process and how they wish to be treated by the nursing staff. The result has been divided into threes themes and eleven sub themes and supported by this, recommendations have been acknowledged.
Swedish abstract
Att bemöta föräldrar som förlorat ett barn är en utmaning för all sjukvårdspersonal. För att kunna göra det respektfullt och professionellt krävs kunskap och förståelse. Denna litteraturstudie syftar till att få ökad kunskap och förståelse för hur föräldrar upplever förlusten av ett barn. Genom en sökning i olika databaser har tio vetenskapliga artiklar identifierats och granskats. Resultatet visar hur föräldrar som förlorar ett barn påverkas, vad som hjälper dem i sorgearbetet och hur de vill bli bemötta av sjukvårdspersonal. Resultatet har delats in i tre teman och elva teman, utifrån detta har rekommendationer utfärdats.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
bemötande
förlust
föräldrar
litteraturstudie
sjukvårdspersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/2486 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics