Utformning av inspirerande instruktioner

DSpace Repository

Utformning av inspirerande instruktioner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utformning av inspirerande instruktioner
Author Haapanen Rollenhagen, Hannah
Date 2017
Swedish abstract
Denna studie syftar till att undersöka hur ord och bild kan användas i recept i kokböcker riktade till barn för att göra dessa mer lättförståeliga. Studiens frågeställning lyder: Hur upplever ungdomar i åldern 13–16 år att ett recept bör utformas för att vara lätt att följa, avseende text, fotografi och illustration, utifrån böckerna ”Första bakboken” (Westman 2003), ”Baka med Alisa” (Bandell 2016) och ”Laga: steg-för-steg” (Lidström & Nyberg 2016)? Studien grundar sig i teorier kring skillnaden mellan ord och bild, olika slags bilder, kognition samt hur instruktioner bör utformas. Metoderna som har använts är visuell analys av tre kokböcker riktade till barn, med olika nivå av text och bild samt kvalitativa intervjuer med ungdomar i åldern 13-16 år. Resultatet visar att informanterna föredrar instruktioner som är bildbaserade, oavsett om det är fotografier eller illustrationer.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Grafisk Design
Instruktioner
Kognition
Kokböcker
Handle http://hdl.handle.net/2043/24879 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics