Datorstöd som åtgärd för elever i läs- och skrivsvårigheter - Vilka faktorer är avgörande?

DSpace Repository

Datorstöd som åtgärd för elever i läs- och skrivsvårigheter - Vilka faktorer är avgörande?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Datorstöd som åtgärd för elever i läs- och skrivsvårigheter - Vilka faktorer är avgörande?
Author Wendick, Gunnel
Date 2006
Swedish abstract
Abstrakt Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som är avgörande för om elever i läs- och skrivsvårigheter får hjälp i form av datorstöd. Detta speglas mot bakgrund av pedagogernas rektorsområde, undervisningsnivå, kön, ålder, egen datoranvändning, antal undervisningsår, fortbildningsbenägenhet och eventuell ITiS-utbildning. Studien bygger på en enkätundersökning av alla vuxna som arbetar med elever i den pedagogiska verksamheten i grund- och särskolan, år 1-9, i en hel kommun. Enkätfrågorna begränsas till frågor om den egna användningen av datorn, tillgänglighet till olika programvaror och behärskandet av dessa, inställning till datorstöd och åtgärder i form av träningsprogram, talböcker, talsynteser, scanner, OCR-program, anpassning av dokument samt eget fortbildningsbehov i aktuella programvaror. Sammanfattningsvis visar resultaten i undersökningen att såväl tillgänglighet som behärskande och användande av datorstöd till elever i läs- och skrivsvårigheter är lågt bland personalen. Däremot finns en mycket positiv attityd och tilltro till datorstöd av olika slag som hjälp för elever i läs- och skrivsvårigheter. Dessutom är en stor del av personalen intresserad av att fortbilda sig inom aktuella programvaror.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject datorstöd
kompensatoriska hjälpmedel
läs- och skrivsvårigheter
träningsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/2491 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics