SAMARBETE MELLAN VERKSAMHETER- EN STUDIE OM SAMARBETE INOM LSS-ORGANISATIONER

DSpace Repository

SAMARBETE MELLAN VERKSAMHETER- EN STUDIE OM SAMARBETE INOM LSS-ORGANISATIONER

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title SAMARBETE MELLAN VERKSAMHETER- EN STUDIE OM SAMARBETE INOM LSS-ORGANISATIONER
Author Olsson, Johanna ; Pettersson, Izabell
Date 2018
English abstract
The purpose with this study is to analyze the collaboration between operations within an organization. We chose a qualitative approache to investigate how collaboration works between LSS operations. We chose to use semi-structured interviews to get the most of our interviews. The result of the study is built on twelve interviews and collected material. The result of the study shows there are departments that work better than others. The result in the study is analyzed with a collaborations theory and previous research. The result of the collected material shows that collaboration whitin the operations works better than the collaboration between the operations. The respondents explains that the difficulties when it comes to collaborationhas have been around for a long time, although attempts have been made to improve the collaboration. The conclusion in the study shows that increased structure and common targets for the operations possible would favors a sucessfull collaboration within the operations and between the operations.
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka samarbete mellan verksamheter inom samma organisation. Studien undersöker samarbete mellan olika LSS-verksamheter. Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer för att respondenterna skulle kunna utveckla sina svar i största möjliga mån. Studiens resultat bygger på intervjuer från tolv respondenter samt analys av insamlat material. Resultatet av studien visar att det finns en del saker som är mer välfungerande än vad andra är. Resultatet i studien analyseras med hjälp av en samverkansteori samt tidigare forskning. Resultatet av det insamlade materialet visar på att samarbetet inom verksamheterna är bättre än mellan de olika verksamheterna. Respondenterna lyfter att svårigheterna när det kommer till samarbete har funnits länge inom organisationen, även om försök har gjorts för att förbättra samarbetet. Slutsatsen av studien är att en ökad struktur och gemensam målbild för verksamheterna möjligtvis skulle kunna gynna samarbetet inom verksamheterna samt mellan verksamheterna.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
organisation
samarbete
samverkansteori
LSS
struktur
Handle http://hdl.handle.net/2043/24917 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics