“Man skulle vilja att barnen ser att hela Malmö är deras, hela Sverige är deras.” En studie över fritidspedagogers kompensatoriska arbete med utflykter som utgångspunkt

DSpace Repository

“Man skulle vilja att barnen ser att hela Malmö är deras, hela Sverige är deras.” En studie över fritidspedagogers kompensatoriska arbete med utflykter som utgångspunkt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Man skulle vilja att barnen ser att hela Malmö är deras, hela Sverige är deras.” En studie över fritidspedagogers kompensatoriska arbete med utflykter som utgångspunkt
Author Svensson, Frida ; Claesson, Lovisa
Date 2018
Swedish abstract
I detta arbete problematiserar vi hur fritidspedagoger i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö uppfattar likvärdighet utifrån skolans uppdrag att väga upp för skillnader i elevers olika förutsättningar. Vi inriktar oss på vad fritidspedagogerna anser om kulturella utflykter utanför bostadsområdet som ett kompenserande verktyg. Vårt empiriska material består av kvalitativ metod med intervjuer av pedagoger som arbetar ute i fritidsverksamheter i socioekonomiskt utsatta områden. Materialet har bearbetats och analyserats utifrån Pierre Bourdieu och Robert D. Putnams teorier om socialt och kulturellt kapital. Det sociala kapitalet innebär de nätverk och kontakter en person har, till exempel genom familj, släkt, kompisar med mera. Det kulturella kapitalet innebär den bekantskap man har med exempelvis finkultur, utbildning, allmänbildning, kunskap, språk och så vidare. Resultatet av studien visar för det första att pedagoger som arbetar ute i fritidshemsverksamheterna i socioekonomiskt utsatta områden uppfattar elevernas rörelsemönster som begränsat. Därmed ser pedagogerna ett stort behov i barngrupperna av att göra utflykter utanför deras bostadsområde. För det andra har vi utifrån pedagogernas svar fått reda på att valet av utflykter snarare baseras på språkutveckling än att ge elever kulturella erfarenheter i form av konst och kultur. Slutligen visar det insamlade materialet att syftet för de planerade utflykterna oftast riktar sig mot att eleverna överhuvudtaget ska komma utanför sitt bostadsområde.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fritidspedagoger
kulturellt kapital
likvärdighet
skolans kompensatoriska uppdrag
socialt kapital
utflykter
Handle http://hdl.handle.net/2043/24927 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics