Barn som har svårt för att leka med andra barn i förskolan

DSpace Repository

Barn som har svårt för att leka med andra barn i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn som har svårt för att leka med andra barn i förskolan
Author Larsson, Eva
Date 2006
English abstract
A number of preschool teachers have been interviewed about their view on children, who find it difficult to play with other children. The teachers have an unanimous view on how such children react: either by retiring from the playing or by spoiling the other childrens play. The interviewed teachers are especially concerned that these children will be neglected or constantly seen as a nuisance.
Swedish abstract
Ett antal förskollärare har intervjuats om sin syn på barn som har svårt att leka med andra barn. Pedagogerna har en samstämmig bild av att dessa barn oftast reagerar med att antingen dra sig tillbaka eller med att bli utagerande vid kamratkontakt. För att stötta dessa barn är det vanligaste arbetssättet för pedagogerna att gå in i leken. De intervjuade uttrycker speciellt oro för att de inåtvända barnen blir bortglömda samt att de utagerande barnen skall få stämpeln "de som alltid förstör".
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inåtvända barn
utagerande barn
barn som har svårt att leka
barn som behöver extra hjälp
förskolemiljön
Handle http://hdl.handle.net/2043/2496 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics