Högutbildade migranter i Sverige

DSpace Repository

Högutbildade migranter i Sverige

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book, editor
Title Högutbildade migranter i Sverige
Research Centre Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Editor Povrzanovic Frykman, Maja ; Öhlander, Magnus
Date 2018
Swedish abstract
I dagens globala kunskapsintensiva ekonomier konkurrerar länder om att locka till sig högutbildad arbetskraft. Till Sverige anländer sådan arbetskraft antingen som rekryterad, på eget initiativ eller som flyktingar. I regel är de framgångsrika på arbetsmarknaden och inom sina yrken, men deras väg till att erkännas som fullvärdiga medborgare och yrkespersoner är ofta kantad av motgångar och problem. Antologin samlar aktuell humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om högutbildade migranter i Sverige. Sammantaget presenteras en bred och ingående kunskap om allt från politik, migranters representation på arbetsmarknaden och myndigheters handläggning av arbetstillstånd till de högutbildades egna erfarenheter av yrkes- och vardagsliv och deras strävan efter delaktighet och erkännande. Boken är skriven för en bred läsekrets och riktar sig förutom till forskare också till studenter, journalister, tjänstemän, politiker och intresserad allmänhet.
Publisher Arkiv förlag
ISBN 9789179243081
Language swe (iso)
Subject highly skilled migrants
Sweden
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/24961 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789179243081 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics