Att arbeta med muntlig interaktion i klassrummet

DSpace Repository

Att arbeta med muntlig interaktion i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta med muntlig interaktion i klassrummet
Author Mårtensson, Lina ; Kapic, Sabina
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att skapa förståelse för hur lärare medvetet kan arbeta med muntlig interaktion i klassrummet. Våra frågeställningar är: Hur kan lärare arbeta med muntlig interaktion i klassrummet? Hur resonerar lärarna kring muntlig interaktion? Vilken typ av frågor ställer lärarna? och Vilken typ av stöttning förekommer i undervisningen? I vår studie har vi utgått från det sociokulturella perspektivet för lärande och från den sociala omgivningens betydelse för såväl stöttning som kunskapsutveckling. Materialet för studien har samlats in med hjälp av kvalitativa metoder. Vi har alltså har genomfört fyra intervjuer med sammanlagt sju lärare. Vi har även utfört observationer i de intervjuade lärarnas undervisning, då vi observerade den muntliga interaktionen i fyra klassrum. Resultatet visar att lärarna arbetar med muntlig interaktion för att öka elevernas talutrymme och delaktighet. Den typ av frågor som förekom i undervisningen var såväl öppna, stängda som autentiska. Den stöttning som vi såg i de olika klassrummen var bildstöd och begreppsförklaringar. Dessutom användes läraren samt eleverna som resurser i undervisningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Frågeställningar
Interaktion
Sociokulturellt lärande
Stöttning
Verbal kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/24969 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics