Särskolan - möjlighet eller hinder

DSpace Repository

Särskolan - möjlighet eller hinder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Särskolan - möjlighet eller hinder
Author Moberg, Birgitta ; Stridh, Marie
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att ur elevperspektiv synliggöra uppfattningen av att ha sin skolgång förlagd i grundskola jämfört med i särskola. Därigenom vill vi öka insikten kring betydelsen av att bli mottagen i, för varje enskild elev, adekvat skolform. Med hjälp av intervjuer i explorativ halvstrukturerad form ville vi utnyttja samspelet mellan intervjuare och intervjuperson för att få fylligare information. Sammanfattningsvis pekar resultatet av vår undersökning på att såväl lärande-, kamratsituation som trivsel växelverkar vid uppnående av ett optimalt skolklimat. I stort sett alla i undersökningsgruppen uppfattade en positiv förändring i samband med att de började i grundsärskoleklass. Samtliga elever uppfattade lärandesituationen där som bättre.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inkludering
integrering
särskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/2497 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics