Att mötas och bemötas. Om bemötande av föräldrar till elever i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Att mötas och bemötas. Om bemötande av föräldrar till elever i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att mötas och bemötas. Om bemötande av föräldrar till elever i behov av särskilt stöd
Author Lau, Camilla ; Strandh, Sofia
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att beskriva hur några föräldrar till elever i behov av särskilt stöd upplever och har upplevt bemötandet från skolan, samt hur gymnasielärare tänker kring bemötande av föräldrar till elever i behov av särskilt stöd. Med hjälp av intervjuer ville vi skapa oss en bild av hur föräldrar till elever i behov av särskilt stöd upplever bemötandet från skolan. Vi har också använt oss av intervjuer för att undersöka hur några gymnasielärare tänker kring bemötande av dessa elever. Resultatet pekar på att föräldrarna till dessa elever är missnöjda med bemötandet från skolan. Föräldrarna önskar mer respekt och förståelse och även tydligare information om vilka rättigheter elever i behov av särskilt stöd har. Vi har också i intervjuerna med lärarna sett att lärarutbildningen saknar kurser kring bemötande och föräldrakontakt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bemötande
funktionshinder
föräldrar
särskilt stöd
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/2500 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics