Samhällsorienterande läromedel ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Samhällsorienterande läromedel ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samhällsorienterande läromedel ur ett genusperspektiv
Author Arifaj, Aurela
Date 2018
Swedish abstract
I denna kunskapsöversikt undersöker jag några forskares granskning av samhällsorienterade läromedel ur ett genusperspektiv. De frågeställningar som ligger till grund för denna kunskapsöversikt är: Vilket utrymme ges för kvinnorna i de granskade SO-läromedlen? Hur framställs kvinnor/flickor och män/pojkar i dessa? Hur förklaras den eventuella skillnaden? För att besvara mina frågeställningar har ämnesrelaterade sökord använts i olika databaser vilket gett ett brett utbud av olika källor för mitt ämnesområde. Resultatet i de granskade läromedlen visar att kvinnor ges en liten plats i läromedlen medan mäns perspektiv genomsyrar de flesta avsnitt. Forskarnas analys visar på att förutom text och bild, ges kvinnan inte heller något utrymme i historiska sammanhang då det nästan enbart skrivs om mäns inflytande och utveckling av samhället. Kvinnorna framställs som försiktiga, vackra och förknippas med ord som hem och familj medan männen framställs som mäktiga och som de enda som fört mänskligheten framåt. Att det uppstår sådana skillnader mellan kvinnor och män förklaras bland annat genom den postkoloniala teorin. Under kolonialismen skapades makt- och underordningsrelationer, där mannen förknippades med intellekt och klokhet och kvinnan till det naturliga och emotionella. Detta är något som återspeglar sig i läromedlen idag. Dessutom återspeglar läromedlen även ett genussystem och ett genuskontrakt som enligt Hirdman (2001) är en överenskommelse om hur kvinnor och män bör vara och hur de ska leva. Denna kunskapsöversikt finns tillgänglig för de lärare och studenter som vill veta mer om SO-läromedel som granskats ur ett genusperspektiv och vad forskares granskning av dessa läromedel gett för resultat när det gäller framställningen av kvinnor och män. Förhoppningsvis är denna kunskapsöversikt en ögonöppnare när det kommer till val av läromedel och ger er läsare funderingar på hur vi ska fortsätta berätta historien för våra elever ur ett jämställt perspektiv.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 23
Language swe (iso)
Subject gender perspective
gender
social oriented study materials
equality
Handle http://hdl.handle.net/2043/25005 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics