Hållbarhetsdilemman och platsbaserat arbete i förskolelärarutbildningen : Spänning i synen på ’det avancerade’ naturvetenskapliga kunskapsinnehållet och samhällsdimensioner i hållbarhetsarbetet med förskolebarn.

DSpace Repository

Hållbarhetsdilemman och platsbaserat arbete i förskolelärarutbildningen : Spänning i synen på ’det avancerade’ naturvetenskapliga kunskapsinnehållet och samhällsdimensioner i hållbarhetsarbetet med förskolebarn.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nordén, Birgitta
dc.date.accessioned 2018-05-16T09:42:34Z
dc.date.available 2018-05-16T09:42:34Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/25013
dc.description Beträffande förskola och yngre barns introduktion till hållbarhetsfrågor har det argumenterats att de tidiga åren har stor betydelse för barnets syn på sig själv och på sin plats i världen. De tidiga åren är också viktiga för barnets relation till andra livsformer. Samtidigt är det inte helt oproblematiskt att introducera högkomplexa hållbarhetsfrågor i förskolan, eftersom denna syftar att stärka barnets utveckling och socialisering genom lek-baserad pedagogik. Ytterligare problem är att naturvetenskaplig kunskap förmedlas genom lärare som inte själva har en stark utbildning inom naturvetenskaper. En möjlig ansats för att undvika några av dessa risker är att arbeta praktiskt med lokala frågeställningar, och därigenom koppla reflektioner till lärarstudenternas erfarenheter. Relaterade till plats har identifierats som väsentlig i engagemang för hållbarhet samtidigt som det är viktigt att knyta till förståelse av globala samband Avgörande för utsträckningen i vilken lärarutbildningar skapar utrymme för lärarstudenter att utveckla kompetens i utbildning mot hållbarhet är även: kopplingar till forskningsmiljöer som fokuserar hållbarhetsfrågor; möjligheter att arbeta på tvärs över samhälls- och naturvetenskaper; handlingsorienterad kunskap. Här presenteras en uppgift som gavs till studenter på förskolelärarprogrammet inom kursen "Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik" (15 hp på grundnivå) som ingår i förskollärarexamen. I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med (3 hp) studier inom utbildningsvetenskaplig kärna (VT15). Cirka 240 studenter läser kursen varje år. I denna empiriska forskningsstudie deltog 40 studenter. Analys görs genom fenomengrafisk ansats (Marton & Booth, 2000) och kontextuell analys (Svensson, 2009). Uppgiften handlade om hållbar utveckling och intressekonflikter. Studenterna skulle utifrån en plats i närområdet med hjälp av omgivningen gestalta och problematisera en intressekonflikt kring hållbarhet. Syftet var att utmana studenternas tänkande kring hållbarhetsperspektiv, eftersom värderingar av vad som ses som hållbart kan bero på vilket perspektiv som antas, och för vem det skall vara hållbart. Studenterna skulle också fråga sig vilka prioriteringar och bortprioriteringar vi kan bli tvungna att göra för att fatta beslut som på sikt kan ge ett mer hållbart sätt att leva för människa och miljö. Diskussion och problematisering var i fokus i uppgiften. Genom att studenterna kunde välja vilken intressekonflikt de ville arbeta med, hade de möjlighet att relatera till frågeställningar som de själva hade kunskap om. Övningen var placerad i en utomhusmiljö, vilket gjorde att syftningar och de naturvetenskapliga implikationerna blev konkreta och mer entydiga än om de hade enbart representerats verbalt. Flera element i uppgiftsupplägget skulle kunna användas för andra kurser för hållbarhet. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.subject förskolelärarprogrammet en_US
dc.subject gestalta och problematisera hållbarhet en_US
dc.subject intressekonflikt kring hållbarhet en_US
dc.subject utomhusmiljö en_US
dc.subject naturvetenskap en_US
dc.subject empirisk forskning en_US
dc.subject Barndom och lärande en_US
dc.subject Naturvetenskap och teknik en_US
dc.subject koppla reflektioner till lärarstudenternas erfarenheter en_US
dc.subject högkomplexa hållbarhetsfrågor en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject introducera hållbarhet i förskolan en_US
dc.subject lek-baserad pedagogik en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Hållbarhetsdilemman och platsbaserat arbete i förskolelärarutbildningen : Spänning i synen på ’det avancerade’ naturvetenskapliga kunskapsinnehållet och samhällsdimensioner i hållbarhetsarbetet med förskolebarn. en_US
dc.type Conference other en_US
dc.relation.url https://www.sdu.dk/en/nofa6 en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society
dc.contributor.department Malmö University. Natural Science, Mathematics and Society (NMS)
dc.subject.srsc Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS en_US
dcterms.description.conferenceName NoFa 6 Conference 2017 en_US
dcterms.description.conferencePlace University of Southern Denmark, Odense, Denmark en_US
dcterms.description.conferenceYear 30 May 2017 en_US
dcterms.identifier.OAurl https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/ikv/konferencer+og+seminarer/2017+-+nofa6/abstracts+web+small.pdf en_US
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics