Comparison between BD Nexiva™ and BD Venflon™ pro safety and its uptake of radiopharmaceuticals

DSpace Repository

Comparison between BD Nexiva™ and BD Venflon™ pro safety and its uptake of radiopharmaceuticals

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Khan, Antora
dc.date.accessioned 2018-05-16T11:37:22Z
dc.date.available 2018-05-16T11:37:22Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/25015
dc.description Bakgrund: Strålningen från radioaktiva ämnen utnyttjas för både diagnostik och terapi av olika typer av sjukdomar. För att kunna genomföra en nuklearmedicinsk undersökning krävs ett radiofarmaka och nästan all administrering sker genom en perifer venkateter (PVK). En del PVK är utrustade med slang och dessa skall helst undvikas. Forskning har visat att en del av aktiviteten kan fastna i PVK vid administrering av radiofarmaka. Syftet med denna studie är att undersöka om aktivitetsupptaget av de mest använda radioaktiva farmaka skiljer sig mellan BD Nexiva™ och i BD Venflon™ Pro Safety. Även den optimala volymen NaCl för genomspolning av PVK efter injektion av radiofarmaka kommer att studeras. Metod: En beräknad mängd aktivitet drogs upp. Aktiviteten i plastsprutan mättes före samt efter injektion via PVK. Därefter mättes PVK efter injektion av radiofarmaka utan genomspolning av NaCl samt efter genomspolning med 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml samt 30 ml NaCl. Resultat: Det erhållna resultatet för de två olika PVK visade att efter sköljning av NaCl minskade residual aktiviteten för samtliga radiofarmaka. Det radiofarmaka som hade mest residual aktivitet i båda PVK var 99mTc-Myoview. Konklusion: Det finns ingen skillnad mellan Nexiva™ och Venflon™. Dock måste det tas hänsyn till att BD Nexiva™ har en plastslang som inte är strålskyddad. Den mest gynnsamma mängden för genomspolning i PVK bestämdes till 10 ml. en_US
dc.description.abstract Background: The radiation from radioactive substances is used for diagnostic and therapy of various diseases. It requires a radiopharmaceutical to perform a nuclear medicine examination. Most of the radiopharmaceuticals are administrated through a peripheral venous catheter (PVC). There is a few PVC that is equipped with a plastic tube, which should be avoided. Research has shown that the activity from the radiopharmaceuticals can adsorb in the PVC during the administration. The aim of this study is to examine if the activity uptake of the most commonly used radiopharmaceuticals are different between BD Nexiva ™ and BD Venflon™ Pro Safety. The optimal volume of sodium chloride for flushing in the PVC after an injection of the radiopharmaceutical will also be studied. Method: The amount of activity that was used for this study was estimated. The activity in the plastic syringe was measured before and after the injection through the PVC. Then the PVC was measured after injection of radiopharmaceutical, both with and without the flushing of sodium chloride. First with 3 ml and then 5 ml, 10 ml, 20 ml and 30 ml of sodium chloride. Results: The obtained result for the two different PVC, BD Nexiva ™ and BD Venflon, showed that after rinsing with sodium chloride the residual activity of all radiopharmaceuticals decreased. The radiopharmaceuticals that held the most residual activity in both PVC were 99mTc-Myoview. Conclusion: This study showed that there is no difference between Nexiva™ and Venflon™. However it must be taken into consideration that BD Nexiva™ has a plastic tube that is not shielded from radiation. The optimal volume of sodium chloride for flushing was determined to 10 ml. en_US
dc.format.extent 18 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Activity uptake en_US
dc.subject BD Nexiva™ en_US
dc.subject BD Venflon™ en_US
dc.subject Nuclear medicine en_US
dc.subject Peripheral venous catheter en_US
dc.subject Radiopharmaceuticals en_US
dc.title Comparison between BD Nexiva™ and BD Venflon™ pro safety and its uptake of radiopharmaceuticals en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics