Barn med psykisk utvecklingsstörning i förskolan [Mentally retarded children in preschool]

DSpace Repository

Barn med psykisk utvecklingsstörning i förskolan [Mentally retarded children in preschool]

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn med psykisk utvecklingsstörning i förskolan [Mentally retarded children in preschool]
Author Brorsson, Jenny
Date 2006
Swedish abstract
Barn med psykisk utvecklingsstörning i förskolan Brorsson, Jenny (2006) Barn med psykisk utvecklingsstörning i förskolan. [Mentally retarded children in preschool]. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola Jag har gjort en fallstudie för att undersöka hur barn med någon form av utvecklingsstörning bemöts och vilket stöd de får i förskolan. Därför har jag genomfört observationer av en femårig flicka som har en utvecklingsstörning. Jag har även intervjuat två förskollärare och en barnskötare, varav barnskötaren fungerar som en resursperson, samt en släkting till mig. Syftet med detta arbete är att synliggöra hur de utvecklingsstörda barnen blir bemötta och vilket stöd de får i förskolan. Jag vill även föra fram vilken syn pedagogerna har på integrationsbegreppet och även beskriva hur arbetssättet ser ut med dessa barn i förskolan. Mina frågeställningar är följande: Hur bemöts barn med någon form av utvecklingsstörning i förskolan? Vilket stöd får dessa barn och pedagoger? Hur ser pedagoger i förskolan på arbetet med ett utvecklingsstört barn i barngruppen? Och slutligen hur ser pedagogerna på integrationsbegreppet? Jag har genom min studie kommit fram till följande slutsatser. Det är viktigt att man som pedagog är väl förberedd när det kommer in ett barn med en utvecklingsstörning i barngruppen samt att ha tillgång till en resursperson. För att integreringen ska fungera så måste pedagogerna ha en positiv bild av utvecklingsstörda barn och tycka det är bra att de integreras med de andra barnen. Förskolan ska vara utformad på ett sådant sätt att den kan möta alla barn och deras behov. När det gäller arbetssättet är det viktigt att man som pedagog i första hand ser barnet och inte dess handikapp och att man är medveten om att barnet i mångt och mycket följer andra barns utveckling. Nyckelord: utvecklingsstörda barn, pedagoger, förskola, integrering och bemötande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Utvecklingsstörda barn
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/2502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics