"Politikerna ser statistiken men de ser ju inte verkligheten" En kvalitativ studie om hur Vikariebanken upplevs som verktyg

DSpace Repository

"Politikerna ser statistiken men de ser ju inte verkligheten" En kvalitativ studie om hur Vikariebanken upplevs som verktyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Politikerna ser statistiken men de ser ju inte verkligheten" En kvalitativ studie om hur Vikariebanken upplevs som verktyg
Author Lundahl, Sofia ; Avdic, Medina
Date 2017
Swedish abstract
Med en kvalitativ ansats och med ett kritiskt perspektiv ifrågasätter denna studie hur Vikariebanken som verktyg påverkar arbetare i den operativa nivåns handlingsutrymme. Syftet är att belysa hur personal upplever Vikariebankens funktion i relation till sin arbetsmiljö och vilket handlingsutrymme de har att påverka sin arbetssituation kopplat till Vikariebanken. Studien bygger på nio semistrukturerade intervjuer av fast anställda undersköterskor på ett äldreboende samt en fokusgrupp där anställda och före detta anställda av Vikariebanken möts och diskuterar upplevelser av sin anställningsform. Det insamlade materialet har vi kategoriserat utifrån en abduktiv metod där den empiriska och teoretiska rösten pendlar och reflekteras mot varandra för att skapa nya perspektiv. Vår studie resulterar i att individens handlingsutrymme står i relation till omgivande sociala strukturer. Om sociala strukturer, som exempelvis arbetets ideologi, inte synliggörs begränsas individens handlingsutrymme vilket också skapar ett fängslande grepp om vilka möjligheter den enskilda individen har att göra motstånd mot ohållbara arbetssituationer.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject vikarie
New Public Management
offentlig sektor
arbetets ideologi
makt
Handle http://hdl.handle.net/2043/25029 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics