Appdejting - Hur olika medielogiker förklarar agerandet på Tinder

DSpace Repository

Appdejting - Hur olika medielogiker förklarar agerandet på Tinder

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Appdejting - Hur olika medielogiker förklarar agerandet på Tinder
Author Jensen, Amanda ; Mansner, Patricia
Date 2018
English abstract
This article is about, thru a technological deterministic perspective, study how different media logics influence the self-presentation of Tinder users (20-30 years). The survey is based on interviews with seven different Tinder users and an analysis of the app. The result of the study shows that Tinder users are most likely to show of their best side of themselves by selecting images and text that glamorize their identity. As for the commercialization of the app, the study found that Tinder is largely driven by a profit, but this does not necessarily adversely affect users. In addition, the interview study showed that the male Tinder users were often the first to interact with their "match", while the women were a little more cautious. The results showed that there are some strategies behind Tinder users self-representation, that the levels of interactivity vary and that the commercial elements influence.
Swedish abstract
Den här studien handlar om att, genom ett teknologiskt deterministiskt perspektiv, studera hur olika medielogiker, såsom självrepresentation, kommersialisering och interaktivitet, influerar användarnas (20-30 år) handlande på dejtingappen Tinder. Undersökningen är baserad på intervjuer med sju olika Tinderanvändare samt en analys av appen. Resultatet av undersökningen visade att våra intervjupersoner gärna visar upp sig från sin bästa sida på appen, detta genom att välja ut bilder och text som glamoriferar deras identitet. Vad gäller kommersialiseringen i appen kom vi fram till att Tinder drivs till stora delar av ett vinstintresse, men att detta inte nödvändigtvis påverkar användarna negativt. Dessutom visade intervjustudien på att de manliga Tinderanvändarna ofta var först med att interagera med sin “matchning” medan kvinnorna var lite mer avvaktande. Resultaten visade på att det finns en del strategier bakom Tinderanvändares självrepresentation, att nivåerna av interaktivitet varierar samt att de kommersiella inslagen influerar.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject communication
Tinder
online dating
self presentation
interactivity
media logic
commercialization
Handle http://hdl.handle.net/2043/25042 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics