Vad ska du bli när du blir stor? Studie- och yrkesval hos elever på gymnasiets studieförberedande program

DSpace Repository

Vad ska du bli när du blir stor? Studie- och yrkesval hos elever på gymnasiets studieförberedande program

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad ska du bli när du blir stor? Studie- och yrkesval hos elever på gymnasiets studieförberedande program
Author Adolfsson, Kristina ; Thelander, Anna
Date 2006-06-15
Swedish abstract
Sammanfattning Kristina Adolfsson Anna Thelander Vad ska du bli när du blir stor? Maj 2006 Det finns många faktorer som påverkar elevers val av yrken och studier. Idetta examensarbete har vi velat ta reda på hur eleverna själva anser sig ha blivit påverkade till detta val. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar och har betydelse i valet till eftergymnasiala utbildningar för elever som går ett studieförberedande program på gymnasiet. Vi ville också ta reda på vad de värderar som viktigt i kommande yrkesrollsamt vikten av studievägledning de fått innan sitt val. I vår undersökning har vi använt oss av kvantitativ metod och gjort en enkät undersöking bland avgångselever på de studieförberedande programmen på en gymnasieskola. Litteraturgenomgången utgåt från frågeställningarnas olika områden. Dessa handlar om arbetsmarknaden, arbetslivet,utbildning och studie- och yrkesvägledning. En del av de resultat vi har kommit fram till pekar på att i stort sett alla eleverna tänker läsa vidare efter gymnasiet. När det gäller hur de ser på sitt kommande yrkesliv så är faktorer som, trevliga arbetskamrater och möjlighet tilll individuell kompetensutvecling det som ses som det viktigaste. Faktorerna som påverkade studievalet var i första hand att få intressanta arbetsuppgifter samt att de var lätt att få arbete efter utbildningen. Det som eleverna tyckte var viktigast i studie- och yrkesvägledningen, var att få information och råd om utbildningar och yrken samt att få råd om val av utbildning och yrke. Utifrån våra tre frågeställningar konstaterar vi att svaren endast marginellt skiljer sig åt mellan könen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject eftergymnasiala studier
arbetsmarknad
studieförberedande program
studievägledning
arbete
studie- och yrkesval
Handle http://hdl.handle.net/2043/2506 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics