Samarbete Hem - Skola. Om dialogsamtal i Trelleborgs kommun

DSpace Repository

Samarbete Hem - Skola. Om dialogsamtal i Trelleborgs kommun

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samarbete Hem - Skola. Om dialogsamtal i Trelleborgs kommun
Author Lund, Sandra ; Schlyter, Maria
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i Trelleborgs kommun uppfattar och arbetar med en specifik samarbetsform - dialogsamtal. Dialogsamtal är ett nytt begrepp som införts inom ramen av projekt ”Spjutspetsskolan” höstterminen 05 och innebär att alla elever har en mentor som en gång i månaden ringer till elevens vårdnadshavare och diskuterar om och hur eleven når sina kortsiktiga mål. En studie av dialogsamtalen har genomförts vid två skolor, där totalt sju lärare har intervjuats om sin uppfattning av dialogsamtalen. Till detta har det kopplats litteratur i form av tidigare forskning, med betoning på samverkan samt utvecklingssamtal och kvartssamtal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samtal
samarbete
samverkan
föräldrar
hem
skola
lärare
dialog
Handle http://hdl.handle.net/2043/2510 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics