Mobbning bland elever med särskilda behov i skolår 7-9

DSpace Repository

Mobbning bland elever med särskilda behov i skolår 7-9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mobbning bland elever med särskilda behov i skolår 7-9
Author Hultén, Eva
Date 2006
English abstract
Bullying among students with special needs in grade 7-9
Swedish abstract
Syftet med min undersökning är att studera förekomsten av mobbning bland elever med särskilda behov i skolår 7-9, samt att se hur enskilda elever upplever mobbning, var de utsätts för mobbning och i vilken form mobbning förekommer. Undersökningen visar även hur elevernas självbild påverkas av mobbning. Arbetet ger en översikt av den litteratur som behandlar tidigare forskning om mobbning bland skolelever. Undersökningen har gjorts med hjälp av korta uppsatser och strukturerade intervjuer med elever med särskilda behov i skolår 7-9. Resultatet av min undersökning visar att den mesta mobbningen förekommer i skolan. Mobbning förekommer även genom SMS eller via chatting på någon av sidorna Lunarstorm och MSN och fortsätter därefter i skolan. Rasterna upplevs som extra jobbiga och eleven går ofta undan eller håller sig för sig själv. Verbal mobbning är vanligast och pojkar utsätts dessutom för fysisk mobbning medan flickor ofta utsätts för social mobbning. Den mobbade har ingen eller endast ett fåtal vänner i sin egen klass. I regel går den mobbade och mobbarna i samma skolår och är av samma kön. Den mobbade känner ofta olust inför tanken att gå till skolan och skulle gärna vilja tillfoga mobbaren någon fysisk skada.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject direkt mobbning
indirekt mobbning
nät mobbning
social mobbning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2514 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics