Åtgärdsprogram, ett verktyg i skolan?

DSpace Repository

Åtgärdsprogram, ett verktyg i skolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Åtgärdsprogram, ett verktyg i skolan?
Author Fogel Markskog, Helena ; Jakobsson, Monica
Date 2006
English abstract
Acion programme, a tool at school?
Swedish abstract
Syftet med följande studie är att få en uppfattning om hur lärare på högstadiet arbetar med åtgärdsprogram. Arbetet ger en översikt över hur ett åtgärdsprogram kan användas och tar upp forskning kring åtgärdsprogrammets användande och lärarens roll. Genom att intervjua tio pedagoger på högstadiet har vi undersökt deras uppfattning av arbetet med att upprätta och använda åtgärdsprogram. Vi har också tolkat hur de uppfattar föräldra- och elevmedverkan. Vilka vanliga orsaker som finns till upprättandet av åtgärdsprogram och vilka hinder och möjligheter de ser i detta arbete. Sammanfattningsvis pekar resultaten i vår undersökning på att alla pedagogerna arbetar med åtgärdsprogram. De har en positiv attityd till åtgärdsprogram, men kunskaper inom området har de inte fått i grundutbildningen utan genom arbetslivserfarenhet. Genom samarbete i arbetslag finns en strävan mot att få ett helhetsperspektiv på elever i behov av särskilt stöd. Men det kan innebära svårigheter i form av samarbete, otillräcklig kunskap och olika organisatoriska perspektiv. Nyckelord: Åtgärdsprogram, relationellt perspektiv, elever i behov av särskilt stöd
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject åtgärdsprogram
elever i behov av särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/2515 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics