Heuristic Evaluation of Network Management Systems - Using Axis Communications’ Network Management System Music in Creation of Usability Heuristics

DSpace Repository

Heuristic Evaluation of Network Management Systems - Using Axis Communications’ Network Management System Music in Creation of Usability Heuristics

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Heuristic Evaluation of Network Management Systems - Using Axis Communications’ Network Management System Music in Creation of Usability Heuristics
Author Johansson Vikström, Emma
Date 2018
English abstract
Network management is a challenge for today’s enterprises. Network management systems are usually complex and error prone, making them tedious and difficult to work with for network managers. Related work show that these systems are often not very usable, the reason probably being that more focus is put on functionality rather than usability since security is a very important aspect of network management. However, a system not built according to usability and user experience guidelines will generate errors even though the functionality is correctly built. Related work also show that there is a lack of efficient usability testing methods specifically for network management. In this study, a set of heuristics (usability guidelines), tailor-made for network management, is being created. These heuristics can then be used in usability testing of network management systems. The study is conducted in collaboration with Axis Communications AB. Their network management system “Music” is used as a help in finding and validating appropriate heuristics, and the heuristics are also used for testing the usability of Music. A systematic literature review and user interviews at Axis are used to learn important aspects of network management systems. The heuristic set is then created by setting up a starting set of classical heuristics and modifying it according to previously found network management aspects. These heuristics are then validated by using them in usability tests of Music. The validation proves the new set of heuristics to be more effective in finding issues for a network management system than a classical set of usability heuristics (namely Nielsen’s heuristics). Besides the set of heuristics, the study also results in recommendations of improvements on the usability of Music, mock-ups proposing a new design for Music’s GUI and general recommendations for enterprises with network management systems.
Swedish abstract
Hantering av nätverk är en utmaning för dagens företag. Nätverkshanteringssystem är ofta komplexa och felbenägna, vilket gör dem tröttsamma och svåra att arbeta med för nätverksansvariga. Tidigare forskning visar att dessa system oftast inte är särskilt användbara, med den förmodade anledningen att mer fokus läggs på funktionalitet än användbarhet då säkerhet är en så viktig del av nätverkshantering. Dock kommer ett system som inte byggs efter användbarhets- och user experience-kriterier att generera fel även om funktionaliteten är korrekt byggd. Tidigare forskning visar också att det finns en avsaknad av effektiva användbarhetstester specifikt för nätverkshantering. I den här studien skapas ett set heuristiker (riktlinjer för användbarhet), skräddarsytt för nätverkshantering. Dessa heuristiker kan sedan användas i användbarhetstester för nätverkshanteringssystem. Studien är genomförd i samarbete med Axis Communications AB. Deras nätverkshanteringssystem ”Music” används som en hjälp för att hitta och validera lämpliga heuristiker, och heuristikerna används också för att testa Musics användbarhet. En systematisk litteraturstudie och användarintervjuer på Axis används för att upptäcka viktiga aspekter inom nätverkshantering. Setet med heuristiker skapas sedan genom att sätta upp ett start-set med klassiska heuristiker och modifiera dessa utifrån de tidigare upptäckta viktiga aspekterna. Heuristikerna valideras sedan genom att använda dem i användbarhetstester av Music. Valideringen visar att de nya heuristikerna är mer effektiva vad gäller att hitta problem i ett nätverkshanteringssystem än ett klassiskt set av användbarhets-heuristiker (Nielsens heuristiker). Utöver setet med heuristiker resulterar studien också i rekommendationer på förbättringar av Musics användbarhet, mock-ups med ett nytt designförslag för Musics GUI och generella rekommendationer för företag med nätverkshanteringssystem.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject Network management
Usability testing
Heuristics
User experience
Handle http://hdl.handle.net/2043/25153 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics