Att lära av det lokala och experimentera : Resilienstänkande i brottsförebyggande arbete

DSpace Repository

Att lära av det lokala och experimentera : Resilienstänkande i brottsförebyggande arbete

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Att lära av det lokala och experimentera : Resilienstänkande i brottsförebyggande arbete
Author Lozic, Vanja
Date 2018
Swedish abstract
Samtida samhällsutmaningar beskrivs alltmer som komplexa och oförutsägbara samtidigt som risker för människors och samhällets trygghet och säkerhet anses ha ökat under det senaste decenniet. Problembilderna har lett till ett skifte i synen på brottsprevention där resiliens som begrepp och styrsystem fått stort genomslag inom brottsförebyggande arbete. Mot bakgrund av resilienstänkandets ökade inflytande analyserar Vanja Lozic hur representanter för blåljusmyndigheter, kommun och frivilligorganisationer framställer och legitimerar resiliensinspirerat förebyggande trygghets- och säkerhetsarbete. Artikeln visar att det finns en kritik mot tidigare organisering av förebyggande arbete som anklagas för stuprörstänkande, kortsiktighet och bristande förankring i lokalsamhället. Intervjuerna och fältobservationerna synliggör att man i stället efterfrågar helhetstänkande, anpassning till det lokala, samverkan, experimentering och transformativt och relationellt lärande. Det nya arbetssättet med informellt och nätverksbaserat samarbete liksom ett närmande till och inkludering av lokalbefolkningen ses av de medverkande som en demokratisering av brottspreventionen.
DOI https://doi.org/10.13068/2000-6217.9.5 (link to publisher's fulltext.)
Link https://doi.org/10.13068/2000-6217.9.5 .Icon
Publisher Arkiv förlag
Host/Issue Arkiv : Tidskrift för samhällsanalys;9
ISSN 2000-6225
Language swe (iso)
Subject resiliens
brottsprevention
samverkan
lärande
lokalsamhälle
utsatta områden
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/25189 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics