Med individen i fokus – gräsrotsbyråkratens verklighet

DSpace Repository

Med individen i fokus – gräsrotsbyråkratens verklighet

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Med individen i fokus – gräsrotsbyråkratens verklighet
Author Lejdström, Sofie ; Rosqvist, Zouzou
Date 2018
English abstract
This study means to give an insight into what it is like to work with two particular functions in the swedish welfare system, one as an advocate of the child in placement investigation cases, and one as the child advocate in cases where placement has already been made. These functions demand that the practitioner constantly balance his duties as a representative of the state in relation to its citizen, but also in voicing the citizens demands of the state. Democratic rights need to be balanced against bureaucratic interests. This topic is of particular interest as reports show that civil servants in the swedish welfare system experience poor mental health and high levels of stress. The goal of this study is to examine how the individual civil servant experiences this. For this purpose six civil servants (with positions as either of the two mentioned above have been interviewed), from municipalities of varying size have been interviewed through a semi-structured interviewing method. The material from the interviews has been transcribed, processed and concentrated in order to discover similarities as well as differences in their experiences. This material has then been interpreted primarily through Lipskys theory of the street-level bureaucrat via an abductive method.
Swedish abstract
Denna studie är avsedd att ge en inblick i hur det upplevs att arbeta som barnsekreterare och barnutredare i den svenska socialtjänsten under 2010-talet. Dessa funktioner kräver en konstant balansgång mellan att vara representant för staten inför medborgaren, men även att vara medborgares talesman inför staten. Demokratiska rättigheter måste balanseras mot byråkratiska intressen.  Ämnet är av särskilt intresse eftersom rapporter visar att tjänstemän inom den svenska socialtjänsten upplever psykisk påfrestning och hög stress. Målet med studien är att undersöka hur detta upplevs av individuella tjänstemän. För detta ändamål har sex tjänstemän med positioner som antingen barnutredare eller barnsekreterare från kommuner av olika storlek intervjuats genom semistrukturerad intervjumetod. Intervjumaterialet har transkriberats, bearbetats och koncentrerats i syfte att upptäcka såväl likheter som skillnader i upplevelserna, och detta material har i sin tur tolkats mot framför allt Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten genom en abduktiv metod.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bureauracy
civil servant
critique of Lipsky
social worker
street-level bureaucrat
swedish welfare system
Handle http://hdl.handle.net/2043/25227 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics