Brytpunkter i karriären

DSpace Repository

Brytpunkter i karriären

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Brytpunkter i karriären
Author Porenius Hamilton, Eva ; Svensson, Britt-Marie
Date 2006-06-16
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka av vilken orsak brytpunkter initieras i individens karriärutveckling och hur individerna i vår undersökning har hanterat dessa och hur deras karriäridentitet har förändrats efter brytpunkten. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med åtta respondenter som genomgått både frivilliga och ofrivilliga brytpunkter i karriären. Alla respondenter har genomgått högskolestudier. Resultatet av vår studie visar att en vanlig orsak till brytpunkt är, speciellt vid frivilliga brytpunkter, att individen har lust att lära nytt och utvecklas som människa. Andra brytpunkter i livet som exempelvis skilsmässa och föräldraskap har också varit en bidragande orsak till brytpunkter i karriären. Tillfälligheter har spelat en stor roll för respondenterna och många gånger är det slumpen som avgjort var individen befinner sig i sin karriärutveckling. Vi har sett att perioderna mellan brytpunkterna är viktiga vid hantering av karriärbeslutet och ett mönster vi bland annat sett är att de respondenter som fått arbete inom sitt nya yrke efter brytpunkten bekräftar och förstärker sitt karriärbeslut. I studien har vi sett att flertalet av respondenterna har förändrat sin karriäridentitet genom att deras värderingar förändrats, deras allmänbildning har ökat och de har fått större självförtroende och här har utbildningen respondenterna genomgått varit den stora bidragande faktorn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Brytpunkter
Careership
Karriäridentitet
Planned Happenstance
Handle http://hdl.handle.net/2043/2523 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics