Arbetslag- trevligt eller effektivt? En studie om några lärares uppfattning om arbetslagets funktion och organisation

DSpace Repository

Arbetslag- trevligt eller effektivt? En studie om några lärares uppfattning om arbetslagets funktion och organisation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetslag- trevligt eller effektivt? En studie om några lärares uppfattning om arbetslagets funktion och organisation
Author Holmqvist, Louise ; Oscarsson, Annika
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad lärare på två olika skolor anser om arbetslagens funktion, hur dessa är organiserade samt vilka frågor arbetslagen arbetar med. Med dessa utgångspunkter vill vi undersöka huruvida arbetslagens arbete stämmer överens med de tankar som finns kring arbetslag i läroplanerna, Lpo 94 och Lpf 94. Undersökningen visar att de medverkande lärarna är positivt inställda till att arbeta i arbetslag, de flesta anser att arbetslagen fungerar förhållandevis bra. Dock är uppfattningen att arbetslag ibland kan fungera mindre effektivt, pga. den stora arbetsbelastningen. Arbetslagen fungerar bättre på den undersökta gymnasieskolan än på grundskolan, då arbetslagen är organiserade på olika sätt. De frågor man arbetar med i arbetslagen är främst sådant som handlar om elevvård och praktiska frågor, och rör sig inte i stor utsträckning om diskussioner kring pedagogik, samverkan eller ämnesövergripande undervisning. Detta innebär att arbetslagen inte så ofta hinner diskutera det som är formulerat i läroplanerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetslag
organisationsteori
SPSS
samverkan
läroplaner
Handle http://hdl.handle.net/2043/2524 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics