Att synliggöra det osynliga En kvalitativ studie om kvinnors erfarenheter av sexuellt våld i lesbiska relationer

DSpace Repository

Att synliggöra det osynliga En kvalitativ studie om kvinnors erfarenheter av sexuellt våld i lesbiska relationer

Details

Files for download
Icon
Exeamensarbete i ...
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Att synliggöra det osynliga En kvalitativ studie om kvinnors erfarenheter av sexuellt våld i lesbiska relationer
Author Hart, Anna
Date 2018
English abstract
The aim of this study is to visualise sexual violence in lesbian relationships. With a qualitative approach there is a focus on lesbian women’s experience of violence from a previous same-sex relationship. Data collection has been undertaken by five semi-structured interviews with lesbian women who have been exposed to sexual violence in a previous relationship. Theoretical frame works and terms will be utilized to analyse the empirical material. The results in this study indicate how the sexual violence is internalized by lesbian victims, thus hard to vocalize. Further to this, sexual violence is only one by many different forms of violence. The perpetrator show signs of mental health problems. The break up period was a long struggle for the victims and all of the victims had mental health problems as a result of long term abuse which they sought professional help for. These findings are pivotal for further research regarding same-sex violence in order to visualize the invisible.
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att synliggöra sexuellt våld som sker i lesbiska relationer. Med en kvalitativ ansats ligger ett fokus på lesbiska kvinnors upplevelse och erfarenhet av sexuellt våld i en tidigare samkönad relation. Datainsamlingen har skett i form av fem semistrukturerade intervjuer med lesbiska kvinnor som utsatts för sexuellt våld i en tidigare lesbisk relation. Empirin analyseras utifrån teoretiska ramverk och begrepp. Resultaten i studien indikerar att det sexuella våldet är internaliserat bland lesbiska offer och utgör en del av andra former av våld. Det förekom psykisk ohälsa hos förövaren. Uppbrottsperioden för de lesbiska offren var långvarig och samtliga deltagare sökte professionellt stöd. Samtliga offer hade psykisk ohälsa som ett resultat av att ha utsatts för kronisk misshandel. Dessa resultat är viktiga för fortsatt forskning inom samkönat våld för att kunna synliggöra det osynliga.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject lesbian
sexual violence
feminism
sexual scripts
internalized homophobia
heteronormativity
Handle http://hdl.handle.net/2043/25241 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics