Relationella faktorers påverkan på motivation inför lärande i matematik - ett elevperspektiv

DSpace Repository

Relationella faktorers påverkan på motivation inför lärande i matematik - ett elevperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Relationella faktorers påverkan på motivation inför lärande i matematik - ett elevperspektiv
Author Månsson, Linus
Date 2018
Swedish abstract
En lärare som tar del i skolans uppdrag att lära elever för livet försätter sig i en komplex roll. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande belyser vikten av de relationer som skolvärlden erbjuder för lärande. Ett lärande som är omöjligt utan en vilja att lära sig eller motivation till att engagera sig i en aktuell lärandekontext. Motivation är ett kognitivt begrepp som i denna undersökning placeras i den matematikdidaktiska doktrinen. Ur ett sociokulturellt teoretiskt lärandeperspektiv blir relationella faktorer inte bara viktiga för lärande utan också för dess drivkraft, motivationen. Elevers olikhet i avseende på motivation spänner ut ett spektrum av prestation, värdering och behov. Denna undersökning är menad att beskriva relationers påverkan på detta spektrum utifrån lärare, familj och klasskompisar. Det görs genom en kvantitativ metod och en univariat analys. Resultatets spridning av elevens värdering av relationella faktorer visar på en mångsidighet som behöver bemötas. Lärarens viktiga roll betonas och faktorer som lärarens engagemang och tro på elevens förmåga tydliggörs. Lärarens komplexa ledarroll och lärarens förmåga att motivera elever fylls inte bara av matematikdidaktisk kompetens utan också av pedagogiska och relationella förmågor.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Familj
Klasskompisar
Lärare
Motivation
Matematik
Sociokulturellt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/25245 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics