Existentiell omvårdnad till palliativa patienter ur ett sjuksköterskeperspektiv

DSpace Repository

Existentiell omvårdnad till palliativa patienter ur ett sjuksköterskeperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Existentiell omvårdnad till palliativa patienter ur ett sjuksköterskeperspektiv
Author Mann, Linnea ; Ronkainen, Saara
Date 2018
English abstract
Background: The existential care is a complex and multidimensional field. This becomes clearer connected to palliative care as the patient is beyond physical healing. To help the patient face death then becomes an important part of nursing. The individual attitudes towards dying and death varies and is something that is created within the individual combined with ethical and psycho-social components. It is in this context that the nurse will meet the patient. Aim: To provide an insight in to how nurses provide existential care to palliative patients. Method: Literary review with a qualitative frame. Nine out of ten articles used are based on nurses´ own stories through individual interviews or conducted in a focus group. One article is an observational study. Results: The analyses show that there is a split in inner and outer circumstances that form and effect existential nursing in relation to palliative patients. The inner category describes the overall internal attitude towards existential care that nurses have, either in a helping way or a challenging way in clinical praxis. It touches on self-knowledge, views on dying and death, feeling of powerlessness and inadequacy. The outer circumstances evolve around education, the team, the work environment and communication as well as different strategies that the nurses use in relation to existential care. Conclusion: Facing existential issues can be a both rewarding and challenging task to undertake. The preparation for managing this can decide whether it is a growing experience for nurses or a source of distress. Key words: Attitudes, end of life, existential nursing, lived experiences, nurses, palliative.
Swedish abstract
Bakgrund: Den existentiella omvårdnaden är ett komplext och multidimensionellt område. Detta blir tydligare i en palliativ kontext där patienten är bortom all fysisk kurativ behandling. Att hjälpa patienten att möta döden blir då en stor del av omvårdnaden. Inställningen till döendet och döden är skiftande och skapas av individen själv i kombination med etiska och psyko-sociala faktorer. Det är i det sammanhanget sjuksköterskan möter patienten. Syfte: Ge inblick i hur sjuksköterskor ger existentiell omvårdnad till palliativa patienter. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ inriktning. Åtta av tio använda artiklar är baserade på sjuksköterskors egna berättelser genom individuella intervjuer eller fokusgrupper. Två artiklar är observationsstudier. Resultat: Det finns inre och yttre faktorer som påverkar hur sjuksköterskor ger existentiell omvårdnad. Dessa två teman porträtterar sjuksköterskors upplevelser av existentiell omvårdnad till palliativa patienter. Den inre kategorin beskriver den övergripande mentala inställningen till existentiell omvårdnad som sjuksköterskan har till hjälp eller som utmaning i klinisk praxis. Det berör ökad självkännedom, synen på döden och döendet samt känslor av otillräcklighet eller maktlöshet. Den yttre handlar om omgivningsfaktorer som utbildning, teamsamverkan, arbetsmiljö, kommunikation med patienten och olika mentala eller praktiska strategier som sjuksköterskan tillämpar i omvårdnaden. Konklusion: Att möta existentiella frågor kan vara både en belönande och utmanande uppgift sjuksköterskan. Att förbereda sig för dessa kan avgöra om det är en utvecklande erfarenhet eller en källa till ångest. Nyckelord: Attityder, existentiell omvårdnad, levda erfarenheter, palliativ, sjuksköterskor, slutet på livet.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Existentiell
palliativ vård
sjuksköterskor
livets slut
attityder
Handle http://hdl.handle.net/2043/25254 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics