Carl Jonas Love Almqvist SONGES Projektarbete på 2000-talet

DSpace Repository

Carl Jonas Love Almqvist SONGES Projektarbete på 2000-talet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Carl Jonas Love Almqvist SONGES Projektarbete på 2000-talet
Author Larsson Frid, Anna
Date 2005
English abstract
Anna Larsson Frid (2006) Carl Jonas Love Almqvist SONGES a school project in the 21th centrury (Carl Jonas Love Almqvist SONGES Projektarbete på 2000-talet). Master of teaching education, Malmö University in collaboration with complementary pedagogical and methodical course within performance programme, Malmö Academy of Music. The aim of thesis is to give insights in how upper secondary school students experience the process of work in a project in an unusual genre: Almqvist’s Songes (translated to Swedish as Drömmar-Dreams). The students are going to try their abilities and learn how to best use their resources. To achieve my aim, I have interviewed five upper secondary school students who take part in the project. The starting point is the school project as a form of work, with selection of seven romantic songs from the collection Törnrosens bok. I have made video documentation of our work, where eight upper secondary school students in first, second and third form at the aestethetic programme concentration Music and Dance/Theater take part. The literature I have studied discusses knowledge and learning in general, as well as in aestethetic learning processes. The result of my interviews with the students shows that they have developed new perspectives concerning the artistic process of creation as well as a greater independence in collaboration with each other, while at the same time the students’ own work with themselves has found expression. Keywords: artistic process, genre, school project, voice
Swedish abstract
Anna Larsson Frid (2006) Carl Jonas Love Almqvist SONGES Projektarbete på 2000-talet (Carl Jonas Love Almqvist SONGES a school project in the 21th century). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola i samarbete med Musikerlinjens pedagogiska kompletteringskurs, Musikhögskolan i Malmö. Syftet med mitt examensarbete är att jag ska få inblick i hur gymnasieeleverna upplever arbetsprocessen i projektarbetet inom en ovanlig genre: Almqvists Songes (med den svenska översättningen Drömmar). Eleverna ska få pröva sina förmågor och lära sig att bäst utnyttja sina resurser. För att uppnå mitt syfte har jag intervjuat fem gymnasieelever som medverkar i projektet. Utgångspunkten är projektarbete som arbetsform med ett urval av sju romantiska visor ur samlingen Törnrosens bok. Jag har gjort en videodokumentation av vårt arbete där åtta gymnasieelever i årskurs 1, 2 och 3 på estetiska programmet med inriktning musik och dans/teater medverkar. Den litteratur jag har studerat belyser kunskap och lärande allmänt samt inom estetiska läroprocesser. Resultatet av mina intervjuer med eleverna visar att de har utvecklat nya perspektiv inom den konstnärliga gestaltningsprocessen samt en större självständighet i samarbetet med varandra, samtidigt som elevens eget arbete med sig själv har kommit till uttryck. Nyckelord: gestaltningsprocess, genre, projektarbete, röst
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gestaltningsprocess
genre
projektarbete
röst
Handle http://hdl.handle.net/2043/2526 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics