Att leka eller inte leka/ Lek och drama som kommunikation för barn med autism

DSpace Repository

Att leka eller inte leka/ Lek och drama som kommunikation för barn med autism

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leka eller inte leka/ Lek och drama som kommunikation för barn med autism
Author Lodin, Gudrun
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att belysa lekens betydelse i träningsskolan samt hur personalens syn på lek som kommunikation påverkar när det gäller barn i svårigheter. Arbetet inleds med en teoretisk översikt om lekens vara eller inte vara samt lekteorier. Min ambition är att lägga ett specialpedagogiskt perspektiv på leken i träningsskolan. Genom intervjuer av personal och genom observation av dramalek hos eleverna ville jag belysa betydelsen av lek för barn med autism. Sammanfattningsvis verkar leken vara central och viktig för personal på träningsskolan. Lekens potentiala kraft att vara en källa att häva ur samt berikas även barn med autism och blir då särskild viktig genom lekstruktur och personalens samsyn på lek.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject autism
drama
lek
kommunikation
samsyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/2527 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics