Självuppfattningens roll i matematikundervisningen

DSpace Repository

Självuppfattningens roll i matematikundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Självuppfattningens roll i matematikundervisningen
Author Murphy, Maria ; Södergren, Anneli
Date 2006
English abstract
We have chosen to study if students’ self-estimation has a connection with their achievements in mathematics. This study is based on interviews with children and their teacher in school year 3-4. The result shows that students’ self-estimation and achievements in mathematics depends on many factors. A central factor is the teacher’s attitude towards the subject. By the teacher having a positive attitude towards mathematics, and working in a manner that promotes a feeling of security in learning mathematics, the students’ get a more positive attitude and a higher self-estimation.
Swedish abstract
Det är många faktorer som påverkar elevernas självuppfattning. Vi som lärare har ett stort ansvar för att på bästa sätt hjälpa eleverna att skapa en personlighet de kan vara stolta över. Vi har sett att motivationen har en central roll i hur elever presterar. Genom att skapa ett klimat i klassrummet som främjar elevernas lust att lära och som motverkar stress och prestationskrav får eleverna en positivare själuppfattning. Det är viktigt att låta eleverna göra fel så att de inser att det är av sina misstag de utvecklas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
självuppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2530 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics