“I det rosa huset där bor bara prinsessor” En genusstudie av den fysiska miljöns påverkan på barn i förskolan

DSpace Repository

“I det rosa huset där bor bara prinsessor” En genusstudie av den fysiska miljöns påverkan på barn i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “I det rosa huset där bor bara prinsessor” En genusstudie av den fysiska miljöns påverkan på barn i förskolan
Author Puka, Delvina ; Svensson, Emilia
Date 2018
Swedish abstract
Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv undersöka den fysiska miljöns påverkan på barn. Detta undersöker vi genom att observera barnen under den fria leken för att få syn på hur miljön men även materialet bidrar till olika förutsättningar och begränsningar. Vi undersöker även pedagogernas föreställningar kring detta genom kvalitativa intervjuer. Vi vill ta reda på hur pedagogerna har tänkt och resonerat när de konstruerat miljön och valt material. Vi har tagit hjälp av Butlers genusteori men även Göranssons teoretiska angreppssätt på materialiteter. I vårt resultat kom vi fram till fyra analytiska poänger. Det första är att barn är medskapare i att göra genus. Det andra är att pedagogerna reflekterar kring material och leksaker men mindre kring utformningen av miljön och avdelningens rum. Det tredje är att samhället har en stor påverkan på barns föreställningar om genus och det fjärde är att pedagogerna är genusmedvetna i deras bemötande med barnen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
förskola
fysisk miljö
genus
material
traditionella könsroller
Handle http://hdl.handle.net/2043/25302 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics