Att arbeta utifrån mål- en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen.

DSpace Repository

Att arbeta utifrån mål- en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta utifrån mål- en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen.
Author Björk, Emma ; Petersson, Katarina
Date 2018
Swedish abstract
Studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen skiljer sig åt kommuner och skolor emellan. Tidigare forskning visar på lyckade och mindre lyckade exempel på kvalité gällande den vida vägledningen. Syftet med denna uppsats är därför att få kunskap om hur studie- och yrkesvägledare på tre kommunala gymnasieskolor arbetar mot mål gällande den vida vägledningen. Vi vill besvara följande frågeställning: • Hur erfar studie- och yrkesvägledarna arbetet med mål gällande den vida vägledningen? Metoden som valdes för att besvara frågeställningen var kvalitativ och empirin insamlades genom gruppintervjuer med studie- och yrkesvägledare på tre kommunala gymnasieskolor. För att analysera den insamlade empirin används begreppet mål: officiella mål, operationella mål och informella mål. Resultatet visar att de tre skolorna arbetar olika utifrån mål. På Skola 1 och Skola 2 finns nästintill obefintlig kunskap om de officiella målen och det finns heller inga operationella mål som initierats av chef på skolan. Detta har resulterat i att studie- och yrkesvägledare på Skola 1 på eget initiativ arbetar mot informella mål och sammanställer en plan för den vida studie- och yrkesvägledningen. På Skola 2 har de ideer om en eventuell plan för nästa termin. På Skola 3 har studie- och yrkesvägledarna kännedom om de officiella målen. De arbetar utifrån dessa tillsammans med sin närmaste chef samt med operationella mål gällande den vida vägledningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject gymnasiet
mål
organisation
studie- och yrkesvägledning
vid vägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/25318 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics