Att arbeta utifrån mål- en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen

DSpace Repository

Att arbeta utifrån mål- en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Björk, Emma
dc.contributor.author Petersson, Katarina
dc.date.accessioned 2018-06-18T08:23:46Z
dc.date.available 2018-06-18T08:23:46Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/25318
dc.description Studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen skiljer sig åt kommuner och skolor emellan. Tidigare forskning visar på lyckade och mindre lyckade exempel på kvalité gällande den vida vägledningen. Syftet med denna uppsats är därför att få kunskap om hur studie- och yrkesvägledare på tre kommunala gymnasieskolor arbetar mot mål gällande den vida vägledningen. Vi vill besvara följande frågeställning: • Hur erfar studie- och yrkesvägledarna arbetet med mål gällande den vida vägledningen? Metoden som valdes för att besvara frågeställningen var kvalitativ och empirin insamlades genom gruppintervjuer med studie- och yrkesvägledare på tre kommunala gymnasieskolor. För att analysera den insamlade empirin används begreppet mål: officiella mål, operationella mål och informella mål. Resultatet visar att de tre skolorna arbetar olika utifrån mål. På Skola 1 och Skola 2 finns nästintill obefintlig kunskap om de officiella målen och det finns heller inga operationella mål som initierats av chef på skolan. Detta har resulterat i att studie- och yrkesvägledare på Skola 1 på eget initiativ arbetar mot informella mål och sammanställer en plan för den vida studie- och yrkesvägledningen. På Skola 2 har de ideer om en eventuell plan för nästa termin. På Skola 3 har studie- och yrkesvägledarna kännedom om de officiella målen. De arbetar utifrån dessa tillsammans med sin närmaste chef samt med operationella mål gällande den vida vägledningen. en_US
dc.format.extent 42 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject gymnasiet en_US
dc.subject mål en_US
dc.subject organisation en_US
dc.subject studie- och yrkesvägledning en_US
dc.subject vid vägledning en_US
dc.title Att arbeta utifrån mål- en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen en_US
dc.title.alternative To work based on goals - a qualitative study of career counselors' work towards guiding goals. en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Ottosson, Mikael
dc.contributor.supervisor Persson, Magnus
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics