"Ibland får man hacka lite gurka och prata vid sidan av varandra"- En studie om hur studie- och yrkesvägledare upprätthåller sin professionalitet på särskolan

DSpace Repository

"Ibland får man hacka lite gurka och prata vid sidan av varandra"- En studie om hur studie- och yrkesvägledare upprätthåller sin professionalitet på särskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Ibland får man hacka lite gurka och prata vid sidan av varandra"- En studie om hur studie- och yrkesvägledare upprätthåller sin professionalitet på särskolan
Author Braun, Anna ; Lundin, Linda
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att undersöka hur man kan förstå hur studie- och yrkesvägledare upprätthåller sin professionalitet i arbetet på särskolan. Forskningsfråga: Hur kan studie- och yrkesvägledarens arbete i särskolan förstås med avseende på den förhandling som sker mellan ideal och praktik? Sex studie- och yrkesvägledare i särskolan har intervjuats med hjälp av tematisk intervjuguide. Analys gjordes utifrån empirins utmärkande ämnen för att uppnå vårt syfte och besvara vår fråga. Teorier om profession och professionell utveckling används för att förstå en professionell handling och dess praktik. Studien diskuterar även studie- och yrkesvägledarnas förutsättningar för professionell utveckling i särskolans kontext. Begreppet idealtyp används i undersökningen som en teoretisk punkt, vilket möjliggör en diskussion om diskrepansen som uppstår när distansen mellan ideal och vägledarnas praktik blir kännbar. Studien visar, i likhet med tidigare forskning, att studie- och yrkesvägledare erfar att ideal och praktik påverkar varandra. Dessa erfarenheter skapar en reflektion hos studie- och yrkesvägledaren om sin egen professionalitet. Studie- och yrkesvägledares reflektioner om diskrepansen mellan ideal och praktik hanteras på olika sätt beroende på; • graden av upplevelse av diskrepans mellan ideal och praktik • samt möjlighet att påverka och förändra särskolans praktik. Nyckelord: Ideal, idealtyp, professionalitet, studie- och yrkesvägledare, särskola.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ideal
Idealtyp
Professionalitet
särskola
studie- och yrkesvägledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/25322 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics