En studie om att bli respektabel man- Klass, kön och status i yrkesprogram

DSpace Repository

En studie om att bli respektabel man- Klass, kön och status i yrkesprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En studie om att bli respektabel man- Klass, kön och status i yrkesprogram
Author Nilsson, Malin ; Sköld, Emmelie
Date 2018
Swedish abstract
Den könssegregerade arbetsmarknaden och de könssegregerade gymnasieutbildningarna kan hänga ihop. En grupp unga män har fått berätta om sina val till kvinnodominerade gymnasieutbildningar samt hur de uttrycker maskulinitet i förhållande till det. Vårt syfte har varit att undersöka hur unga män prata om sina normbrytande gymnasieval och hur de pratar om att uttrycka maskulinitet. Vårt syfte har också varit att undersöka vad det är som gör en man respektabel. Med en kvalitativ metod och analys genom begreppen: intersektionalitet, respektabel och maskulin hegemoni har vi kommit fram till slutsatser för vårt syfte. Analysen visar på en ojämlikhet i det svenska samhället när det gäller kön, och etnicitet i samband med utbildningar och arbetsmarknaden. Vissa unga män berättar om ett behov att anpassa sig mer än andra för att få arbete. Det kan handla om att de unga männen känner att de måste studera flitigare och prestera bra på praktikplatsen för att få en bra referens, vilket de hoppas leder till arbete. Andra unga män pratar istället om att åka utomlands för att leva och arbeta i värmen för att komma bort från det vanliga svenssonlivet. Vi diskuterar om de unga männen väljer på att vara eller inte vara en svensson.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject maskulinitet
normbrytandegymnasieval
migration
intersektionalitet
respektabel
Handle http://hdl.handle.net/2043/25335 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics